Brev til klubber som vurderer å arrangere uttaksprøver

Røros, 25.04.21

NM-BANDHUND  2021  –  ORIENTERING  TIL  KLUBBER  SOM  VURDERER  Å  ARRANGERE  UTTAKSPRØVER  FOR  OG  RANGERE  DELTAKERE  TIL  NM-BANDHUND  2021.

Etter å ha pratet med leder i Elghundforbundet nå i kveld er Østerdalen Elghundklubb anmodet om å åpne for at de klubber som ønsker det får avholde uttaksprøver.

NM-komiteen setter derfor en frist for påmelding av deltakere fra klubber som ønsker å arrangere uttaksprøver til 12.07.21

Klubber som bruker historiske resultater som grunnlag for å rangere sine deltakere må forholde seg til opprinnelig frist for påmelding, dvs. 04.05.21

Klubber som ønsker å stille med deltakere i NM-bandhund 2021 på grunnlag av uttaksprøver må imidlertid gi bindende påmelding av antall deltakere (uten navn) til NM-komiteen i Østerdalen elghundklubb v/undertegnede innen 04.05.21 om antall hunder som klubben vil stille med.  Dette for at vi skal få oversikt over deltakerantallet og kunne forberede tildeling av reserveplasser.

Klubber som ikke sender deltakere til NM-bandhund 2021 bes også om å gi tilbakemelding om dette til undertegnede på mail: terje.bor@roros.net senest 04.05.21.

For NM-komiteen, Terje Borgos