Informasjon om NM for bandhund 2021

Østerdalen Elghundklubb skal arrangere NM-bandhund 2021.  Arrangementet skal foregå med utgangspunkt i TOS-arena med oppmøte torsdag 12. august og avsluttes med festmiddag lørdag 14. august.

Klubben har satt ned en NM-komite som i utgangspunktet består av leder Terje Borgos, kasserer og bookingansvarlig Jon Horten , terrengansvarlig Odd Sømåen, kart- og sponsoransvarlig Roger Olsson og web-ansvarlig Ingunn Sømåen.  Under selve prøven er Jan Bjørshol prøveleder og Tron Tronsmed dommeransvarlig.

Etter søknad til NKK er klubben tildelt NKK`s pokal med tilhørende NM-plakett.  Denne pokalen vil tilfalle Norgesmester bandhund 2021.

Invitasjon til alle elghundklubbene ble sendt via epost den 11. april og frist for å melde på deltakere og oppnevne dommere er satt til 04.05.2021. 

Terrengene som skal benyttes ligger spredt i Røros, Os, Engerdal, Tolga og Tynset kommuner.                                                                                                                             Det er utpekt kommunale terrengansvarlige som igjen har utpekt kjentmenn for det enkelte prøveterreng.  Med dette som bakgrunn håper klubben å sikre at det blir benyttet terreng der det er registrert jevnt med elg gjennom sommeren 2021. 

Ved TOS-arena er det sikret parkeringsplass for campingvogner og bobiler i tillegg til at overnatting vil skje i lokalene som TOS-arena stiller til disposisjon.  For at dette skal fungere optimalt er det viktig at påmeldingsskjemaet (som er sendt til alle elghundklubbene) blir fullstendig utfylt og sendt tilbake til Østerdalen Elghundklubb innen fristen 04.05.2021. 

Østerdalen Elghundklubb håper, på tross av usikkerheten vedrørende Covid 19, å få gjennomført et trivelig og givende arrangement og ønsker med dette alle velkommen til NM-bandhund 2021. 

For NM-komiteen Terje Borgos, leder.Statskog forvalter og utvikler statlige skog- og fjelleiendommer. Totalt forvalter Statskog 58 millioner dekar eiendom på vegne av fellesskapet, dette utgjør en femtedel av Fastlands-Norge. Elgjakt er et av Statskogs viktigste jakttilbud. Ordinær elgjakt er basert på jaktlag, søknad og trekning.
Mange jaktfelt er delt opp i perioder, både for å gi flere jegere/jaktlag tilbud, men også for å sikre at tilstrekkelig antall dyr blir felt. Vi kan tilby jakt fra Vest-Agder i sør til Indre Troms i nord. Det er stor rift om å jakte elg på statens grunn.. 
Årlig kvote som forvaltes av Statskog er i underkant av 1 500 elg. Dette gjelder ikke statsallmenninger.
Leverandør av hundefor til NM-bandhund 2021