ORIENTERING FRA NM-KOMITEEN ETTER MØTE 11. 05. VEDRØRENDE NM-BANDHUND 2021

Østerdalen elghundklubb`s NM-komite fortsatte i møte tirsdag 11. 5. sitt arbeid fram mot NM-bandhund 2021.

I møtet ble blant annet mottatte påmeldinger innen fristen 4. 5. gjennomgått.

Det er nå klart at 2 klubber skal arrangere uttaksprøver som grunnlag for sin utvelgelse av deltakere. En klubb for om mulig å fylle sin kvote på 2 hunder (1 hund er allerede påmeldt) og en klubb for å få grunnlag til å ta ut sin representant. Østerdalen elghundklubb har satt 12. 7 som frist for å melde på hunder på grunnlag av uttaksprøver.

Det som er klart pr. dato er at det er 5 klubber som ikke kommer til å delta i årets NM-bandhund. Til sammen har disse klubbene i utgangspunktet 5 deltakere. Østerdalen elghundklubb har fått klarsignal fra Elghundforbundet til å gjennomføre NM-bandhund 2021 med det maksimale antallet hunder som antallet klubbmedlemmer rundt om tilsier pluss forrige NM-vinner og 1 ekstra hund fra arrangerende klubb. Dette tilsier at Østerdalen Elghundklubb ønsker å gjennomføre NM-bandhund 2021 med tilsammen 30 hunder.

Som en følge av dette ble det i møtet den 11. 5. lagt fram en oversikt over påmeldte reserver.  Det ble enstemmig vedtatt at tildeling av reserveplasser skjer på grunnlag av gjennomsnitt poeng fra de 3 beste prøver og på dette grunnlag ble 5 reservehunder flyttet opp til sikker plass i NM-bandhund 2021.​Det blir nå sendt ut en orientering til de respektive hundeførere / klubber.  Dersom uttatte hunder melder forfall til NM-bandhund 2021 vil det bli nye reserver som rykker opp og får tildelt plass i NM-bandhund 2021.  Slike beskjeder vil bli gitt fortløpende til de som rykker opp på sikker plass i NM-bandhund 2021. 

Videre framdrift i arbeidet fram mot NM-bandhund 2021 er at det blir nye møter i NM-komiteen ca. 15. juni og ca. 15. juli. Ellers vil NM-komiteen arbeide fortløpende med sikte på å kunne gjennomføre NM-bandhund 2021 i tråd med målsettingen. Etter hvert som det dukker opp ny informasjon i tilknytning til NM-bandhund 2021 vil dette bli lagt ut på hjemmesiden til NM-bandhund 2021.