Velkommen til NM-bandhund 12. – 14. 08. 2021

Velkommen til Os og Østerdalen.

På vegne av NM komiteen i Østerdalen Elghundklubb og Norske Elghundklubbers Forbund ønsker vi nå velkommen til Nord-Østerdalen  og  NM Bandhund 2021.  Planleggingen av arrangementet startet så smått i juni 2020, og vi føler oss nå klare for å starte NM-bandhund 12. – 14. august 2021.  I våre opprinnelige planer var det meningen at hele arrangementet skulle legges til TOS-arena.  På grunn av covid-19 ble vi tvunget til å endre planene og ta i bruk Os Hallen til alle aktiviteter unntatt overnatting som fortsatt blir på TOS-arena samt Trollkroa og Røste camping, se for øvrig programmet for NM-bandhund 2021 samt kart som viser de ulike lokaliteter.

Etter avtale med Elghundforbundet blir arrangementet avviklet med deltakelse fra 30 ekvipasjer. 
Terrengene som skal brukes ligger i Røros, Os, Engerdal, Tolga og Tynset kommuner.  Vi har hatt kjentmenn som jevnlig gjennom sommeren har fulgt opp sine respektive terreng og vi føler oss nå sikre på at alle ekvipasjer skal få tildelt terreng av god kvalitet.   Så derfor en stor takk til dere alle.

NM-komiteen vil også benytte anledning til å takke alle våre sponsorer for støtte, både økonomisk og på andre måter.  Alle ildsjeler som har gjort det mulig å arrangere NM bandhund i Østerdalen 2021 får hermed også sin vel fortjente takk.

Østerdalen Elghundklubb har fått tildelt NKK`s pokal som vil tilfalle vinner av NM-bandhund 2021.  Klubben benytter anledningen til å takk NKK for tildelingen.

NM-komiteen ønsker dere alle et minnerikt arrangement, og håper at prøvedagene i skogen skal gi gode opplevelser for deltakere, dommer, kjentmenn og ikke minst for våre firbeinte deltakere.

Lykke til!