Sponsorer

Fjellstyrene sponser NM for Bandhund 2021

Fjellstyrene er lokalt valgte organ som administrerer blant annet jakt og fiske på statsallmenningene. Statsallmenningene er gjennom gitt lovverk og eiendomsstatus ansett for å være meget viktige friluftsområder i Norge.

Følgende fjellstyrer har sponset NM for bandhund på ulike måter:

Engerdal fjellstyre
Største statsallmenningsområde i Norge som dekker nesten hele kommunen med spesielt gode muligheter for fiske.
Har gitt en økonomisk støtte på kr. 4.000 samt fiskekort for 2 personer med overnatting i hytte i 2022.

Os fjellstyre
Statsallmenningsområde i Tufsingdalen med gode muligheter for jakt og fiske.
Har gitt 1 rådyrkort høsten 2021. 

Aursund fjellstyre
Statsallmenningsområde nord Aursunden og øst for Ridalen i Røros kommune.  Gode muligheter for jakt og fiske.
Har gitt en økonomisk støtte på kr. 500,- samt 2 årskort for fiske i 2022.

Røros fjellstyre
Noe statsallmenningsgrunn i Røros kommune.
Har gitt en økonomisk støtte på kr. 1.000,-

Fjellstyrene i Holtålen
Administrerer 6 statsallmenninger i Holtålen kommune – ca. 60 % av kommunen. Et av få statsallmenningsområder med laksefiske, og består også av etterspurte terreng for rypejakt og innlandsfiske.
Har gitt 2 sesongkort for fiske i 2022 samt 2 jaktkort for elg (dagskort) høsten 2022.

Feragen fjellstyre
Administrer et statsallmenningsområde øst og vest for sjøen Feragen i Røros kommune. Gode områder for innlandsfiske, rype-og skogsfugljakt, samt elgjakt.
Har gitt en økonomisk støtte på kr. 1000,-